Albanian | English

SH.SH.P

Emri i Shoqates: Shoqata Shqipëtare e Perinatologjisë - SHSHP
Themeluar: 1997
Anëtarë: 200
Adresa: Bul. "Bajram Curri", SUOGJ "Koço Gliozheni", Tiranë
Faqe elektronike: www.alb-perinatology-asc.com
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : + 355 4 2223632
Fax: + 355 4 2257 688

Shoqata Shqipëtare e Perinatologjisë (SHSHP) u krijua në Maj 1997, nga një grup mjekësh të Maternitetit të Tiranës. Pjesa më e madhe e mjekëve janë obstetër dhe perinatologë, por ka gjithashtu mami, mjekë familje, farmacistë, punonjës socialë etj. Që nga 1997 SHSHP-ja është e mbështetur nga IAMANEH (International Association for Maternal and Neonatal Health) si dhe nga Shoqata Europiane e Mjekësisë Perinatale.

Aktivitetet e SHSHP-së janë fokusuar në Programet e Shëndetit të nënës dhe të porsalindurit në Shqipëri. Falë mbështetjes gjithnjë në rritje nga Universiteti i Tiranës dhe sponsorizues të ndryshëm, SHSHP-ja ka organizuar shume aktivitete shkencore si dhe programme të ndryshme edukuese, me një varietet problemesh në fushën e Shëndetit Riprodhues.

SHSHP-ja është anëtare e SEEPM (South East European Society of Perinatal Medicine).

Presidenti i SHSHP-së është Prof. Orion Gliozheni.

RAPORT I AKTIVITETEVE TË SHSHP-së

SHSHP-ja ka organizuar disa takime kombëtare dhe ndërkombëtare me tema të ndryshme në fushën e shëndetit riprodhues. Disa nga aktivitet më të rëndësishme janë:

Ka realizuar programin Kombëtar të Mëmësisë së Sigurt (Safe Motherhood) në bashkëpunim me UNICEF-in.

Në 2001 ka publikuar 2 volume të Manualit të SHR-së (më shumë se 800 faqe) në bashkpunim me OBSH-në, UNFPA-në dhe Universitetin e Gjenevës, që ka ndihmuar të gjithë stafin mjekësor.

Në 1997 realizon pregatitjen e një modeli të një qëndre të SHR-së në SUOGJ "Koço Gliozheni" me shërbime si këshillimi prekoncepsional, parandalimi dhe përfundimi i shtatzënivë të padëshiruara, probleme gjinekologjike të adoleshëncës, këshillim për menopauzën, probleme të infertilitetit, këshillimi social etj.

SHSHP-ja ka qënë përgjegjëse e një projekti follow-up (ECHO Program), si këshillues në tre Maternite dhe 11 qëndra shëndetësore, përfshirë trajtimin e mjekëve dhe mamive në 6 distrikte.

Në bashkëpunim me OBSH-në, është organizuar një Workshop mbi sigurinë e gjakut dhe transfuzionit të tij.

Më mbështetjen e Soros dhe Fakultetit të Mjekësisë janë organizuar 3 Seminare nacionale mbi kujdesin në shërbimin parësor për nënën dhe te porsalindurin.

14 mjekë, anëtarë të SHSHP-së, kanë ndjekur me sukses Post-Graduate Course for Training in Reproductive Medicine and Reproductive Biology në Spitalin Universitar rë Gjenevës.

Janë publikuar një sërë manualesh për mjekët e families dhe mamitë në kuadër të politikave të SHR-së si "Ushqyerja me gji", "Mjeshtëria e nënës, A dimë ta ushqejmë krijesën tonë", Hemorragjitë e paslindjes", "Lindjes e vështira", "Aborti dhe komplikacionet e tij", "Manual për shëndetin e gruas dhe të posalindurit", "Kangaroo Mother Care", "E përdorim apo e keqpërdorim teknologjinë"; "Infeksione e periudhës puerperale" "Ndjekja e shtatzënisë dhe lindjes" etj.

Në Nëndor 1999 në Bari-Itali, sëbashku me Shoqatën Italiane të Mjekësisë Perinatale u organizua një takim mbi problemet dhe organizimin e shërbimit tonë shëndetësor.

Me mbështetjen e UNICEF-it për herë të parë në Shqipëri u pregatit "The Perinatal Chekbook" (Carnet de Maternity), për ndjekjen e shtatzënisë.

Është ndjekur një program trajnimi për mamitë jo vetëm nga mjekët tanë por edhe nga mami me eksperiencë nga Gjeneva, UK-ja dhe Italia.

Janë organizuar një sërë takimesh dhe Konferenca në Tiranë dhe Kosovë mbi problemet prenatale, menopauzën, infertilitetin dhe ekografinë.

Qershor 2007 Konferenca e I Ndërkombëtare e Mjekësisë Perinatale.

Prill 2008 Shkolla Jan Donald School (Kursi i I i avancuar i ekografisë në obstetrikë dhe gjinekologji)

Maj 2008 Konferenca e II Ndërkombëtare e Mjekësisë Perinatale.

Qershor 2009 Shkolla Jan Donald School (Kursi i II i avancuar i ekografisë në obstetrikë dhe gjinekologji)

Qershor 2009 Konferenca e III Ndërkombëtare e Mjekësisë Perinatale.

Qershor 2010 Konferenca e IV Ndërkombëtare e Mjekësisë Perinatale.

Qershor 2011 Konferenca e V Ndërkombëtare e Mjekësisë Perinatale

Qershor 2011 Shkolla Jan Donald School (Kursi i III i avancuar i ekografisë në obstetrikë dhe gjinekologji).

Shkurt 2013 Kongresi i VI i Mjekësisë Perinatale
Shkurt 2013 Shkolla Jan Donald School (Kursi i IV-rt i avancuar i ekografisë në obstetrikë dhe gjinekologji).